Nagumomu

Movie Name    : Chithram
Singer             : M.G.Sreekumar, Neyyattinkara Vasu Devan
Music Director : Kannur Rajan
Lyrics             : Shibu Chakravarthy

Um….aa….aa….aa….
Sagamapanisa
Sanidhapa magarisa

Nakumo oh mookanale nee
Naajaalee thelisee ee…. (nakumo)
Nannu brovaara aa…..
Sree raghuvara..nee… (nakumo)

Nagaraajaaa….aa….
Nagaraajaa dharaneethu
Parivaaru nela aa (nagara)
Pothibhodhana jesevaaralu
Baare ithu noo nuthu raani (nakumo)

Nagaraaju neeya nadhi vinive
Gaa chanaledoo (nagara)
Gaganaani ilakoo bahu dhooram
Dheninaadoo jagamele…..
Jagamele paramaathmaa
Yevvareetho moraliduthu (jagamele)
Bhakaju athuthaalanunan nelu
Poraa thyaagaraaja nunu nathi (nakumo

Ga ma ni dha pa ma garini saga ma (nakumo)
Nisa gama pani sagari nisa nidha mapa
Gari nisa ga ma (nakumo)

Nidha pama gari sani sagamapa
Gamapani sama maga gari risa
Sanidhapa mapa nidhapama gari nisamaga (nakumo)

Nisa ninisa ninisa ninisasa ninisa ninisa
Nidhapama panisa gama gamapanisa
Nisagama panisa magarisanidhapamaga
Ga ma panisa nidhapamagarisa nisagamapanisa
Panisa garisa nidhamapanisa
Nisa nisa nisa nisa nisa nisa
Nidha mapanisa ga ma panisa
Sagamapanisa gamapanisa ga
Mapanisaga ma panisagama pa
Garinisa nidhamapa
Garinisa Garinisa nidhamapa
Garinisa nidhamapa garinisa
Garisa nidhapa Garisa nidhapa
Garisa Garisa nidhapa Garisa nidhapa

Ga ri Sa ga ma pamagarisani sa
Ga pamagarisani sa
Gamagarisani saga mapama
Gama pani pa mapanisani
Pa pa ninisa sanisanidhapama
Pa pa ni ninisa nidhapa mapa
Papasanidhapama gama
Pani papa mapa nisanini
Pani sari sagaga ririri
Sasasa garisanidhapa
Ririri sasasa risanidhapamaga
Gaga gamapanisaga mama
Garisanisa pasanidhapa gari sagama (nakumo)