Swaminadha paripaalaya sumaa

Movie Name  : Chithram
Singer           : M.G. Sreekumar
Music Director: Kannur Rajan
Lyrics           : Shibu Chakravarthy

aa….aa….aa…..

Swaminaadha paripaalaya sumaa…
Swaminaadha paripaalaya sumaa
Swaminaadha paripaalaya sumaa
Swa prakaasha malleesha guruguha
Dhevasenesha (swami)

Vaama dheva paarvathee………aa….
Vaama dheva paarvathi sukumaara
Vaama dheva paarvathi sukumaara
Vaama dheva paarvathi sukumaara
Vaama dheva paarvathi sukumaara
Paari jaasthra sammohithaakaraa

Sa ri gama pani papa mama riri sari sa
Sa ri gama pani papa mama riri sari sa
Maga pani pama gama riri sani
Sarigama pagamapa saani pama riri sa
Risanipa sanipama nipamariri
Sarigama pasani sari sanipamarisa
Risa sani nipa pama maririsani
Sari sama gapa mani pasa niri
Sama ri sanipa risa nipama gama risari
(swaminaadha)

Kaami naatha vitharana vipuna charana
Kaami naatha vitharana vipuna charana aa…..
Kaami naatha vitharana vipuna charana
Kaavya narthaka lankaa rabharana
Kaami naatha vitharana vipuna charana
Kaavya narthaka lankaa rabharana
Bhoomi jala agni vaayu gagana kirana
Bhodha roopa nithyaananda karana

Sa ri gama pani papa mama riri sari sa
Sa ri gama pani papa mama riri sari sa
Maga pani pama gama riri sani
Sarigama pagamapa saani pama riri sa
Risanipa sanipama nipamariri
Sarigama pasani sari sanipamarisa
Risa sani nipa pama maririsani
Sari sama gapa mani pasa niri
Sama ri sanipa risa nipama gama risari
(swaminaadha)